Saturday, February 6, 2010

Sathya Sai baba Birthday @ Vitebsk